Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Επικοινωνία - Λόγος - Μάθηση - Ομιλία

Θεραπεία & Στήριξη Παιδιού & Οικογένειας, Εφήβων, Ενηλίκων
Αρχική  Ποιοι Είμαστε  Δημοσιεύσεις  Χρήσιμες Συμβουλές  Συνήθη Ερωτήματα  Σύνδεσμοι  Επικοινωνία   

 

 

                                                             Κ α λ ώ ς    Ο ρ ί σ α τ ε  !

 

 

Θ ε ρ α π ε ί α    Π α ι δ ι ώ ν    κ α ι   Ε ν η λ ί κ ω ν

- - - - - - - - - - - -

Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ,   Λ ό γ ο ς ,    Φ ω ν ή ,    Ο μ ι λ ί α ,    Μ ά θ η σ η

 

Λίγα Λόγια...

 

Το Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ ξεκίνησε να λειτουργεί 

       
 
το 1998 στο Βόλο, καλύπτοντας τις 

ανάγκες της ευρύτερης Θεσσαλικής Περιφέρειας ως ιδιωτικό Κέντρο Διάγνωσης, Πρόληψης και Αποκατάστασης Διαταραχών του Λόγου και της Μάθησης σε παιδιά και ενήλικες. Τον Σεπτέμβρη του 2005 ξεκίνησε να λειτουργεί Παράρτημα του Κέντρου και στην Λάρισα, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Δυτικής Θεσσαλίας που δυσκολεύονταν να μετακινούνται συστηματικά για την εφαρμογή των προγραμμάτων τους στο Βόλο.

                     -----------------

Ο κλινικός προσανατολισμός μας είναι η Βραχύχρονη Θεραπεία Εστιασμένη στη Λύση (Solution Focused Brief Therapy) την οποία εφαρμόζουμε σε ατομικά προγράμματα λογοθεραπείας, μαθησιακής υποστήριξης και στη συνεργασία με την οικογένεια.

Απευθύνουμε τη θεραπεία στον άνθρωπο και όχι σε κατακερματισμένες περιοχές επίδοσης. 

Εμπιστευόμαστε, αναδεικνύουμε και αξιοποιούμε τις ικανότητες του κάθε ανθρώπου ως μοχλό θεραπευτικής αλλαγής. Προσπαθούμε και σταθερά βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα των κλινικών μας παρεμβάσεων. 

Λειτουργούμε με οργανωμένες εσωτερικές και εξωτερικές εποπτείες. Σταθερά ακολουθούμε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Παράγουμε ερευνητικό έργο.

 

Υπεύθυνοι Κέντρου:

 

Δημήτρης Μαρούσος  >> περισσότερα

 

Κερασιά Μαρούσου  >> περισσότερα

 

 

       Νέα Προγράμματα

 

  • Νέα Προγράμματα υποστήριξης γλωσσικής ανάπτυξης και νέα προγράμματα μαθησιακής υποστήριξης με συμμετοχή γονέων στην θεραπευτική διαδικασία!

                Συχνότητα παρακολούθησης μία συνεδρία εβδομαδιαίως. Επιτυγχάνεται μείωση του χρόνου μετακίνησης, μείωση του κόστους θεραπείας και ευκολότερη

                γενίκευση των αποτελεσμάτων θεραπείας

 

  • Π.Εξ.Σ.Ε. - Πρόγραμμα Εξέλιξης Σχέσεων Επικοινωνίας
     

                Πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 12 εβδομάδων για το παιδί προσχολικής ηλικίας με στόχο την γλωσσική του ανάπτυξη.

                Σχεδιάστηκε από το Κέντρο μας στην βάση θεωρητικών αρχών και κλινικών πρακτικών του Parent - Child Interaction και του

                Solution Focused Brief Therapy. Χρησιμοποιεί ως μέσο θεραπείας το παιχνίδι ενώ βασίζεται στην συμμετοχή των γονέων στην

                θεραπευτική διαδικασία

              >> περισσότερα για το πρόγραμμα

                                                >> δείτε σχόλια γονέων που παρακολούθησαν το Π.Εξ.Σ.Ε

 

 

  • Πρόγραμμα "Συμμαχίες"

                Ομαδικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά και εφήβους.

                Το πρόγραμμα βοηθά ιδιαίτερα παιδιά προσκολλημένα στους γονείς τους, συναισθηματικά ανώριμα ή/και ντροπαλά,

                συνεσταλμένα ή/και ανασφαλή, με χαμηλή αυτοεκτίμηση ή/και με άγχος ή/και με διαταραχές λόγου ή/και με μαθησιακές δυσκολίες

                ή/και ζωηρά, ανταγωνιστικά ή/και με δυσκολίες συμπεριφοράς ή/και στο φάσμα του αυτισμού...

                                                                                                                    >> περισσότερα για το πρόγραμμα

 

 

  • Νέα ομαδικά προγράμματα εφήβων και ενηλίκων που τραυλίζουν. Εντατικά: διάρκειας 2-3 εβδομάδων

 

  • "Λεξιπόντιξ" - Πρόγραμμα θεραπείας τραυλισμού για παιδιά σχολικής ηλικίας που τραυλίζουν

               Σύντομο (12 συνεδρίες), δομημένο, ευχάριστο. Προβλέπεται συμμετοχή γονέων στις συνεδρίες

                                                                                                                                                          >> περισσότερα για το πρόγραμμα

 

  • Νέο! Τηλεσυνεδρίες μέσω Skype.

                Για ανθρώπους με δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις και μετά από αξιολόγηση στο Κέντρο

 

                                          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

          Εποπτεία Λογοθεραπευτών

 

  •  Δυνατότητα εποπτείας συναδέλφων μέσω φυσικών συναντήσεων αλλά και μέσω τηλεδιασκέψεων Skype.

                Οι εποπτείες, στο πλαίσιο της Θεραπείας Εστιασμένης στη Λύση (S.F.B.T.), εστιάζουν στην ενδυνάμωση θεραπευτών που επιθυμούν να

                εξελίξουν τις κλινικές τους δεξιότητες σε σχέση με συγκεκριμένα περιστατικά που έχουν σε θεραπεία


                                          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


          Ερευνητικό Έργο - Κάλεσμα λογοθεραπευτών στη διαδικασία συλλογής δείγματος

  •  Η ερευνητική μελέτη στάθμισης εργαλείων αξιολόγησης τραυλισμού στην προσχολική και σχολική ηλικία συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η μελέτη διεξάγεται         από την Ερευνητική Ομάδα Στάθμισης που αποτελείται από τους Κατερίνα Ντούρου, Μαρία Παφίτη, Γιώργο Φούρλα και Δημήτρη Μαρούσο.                                                                                                                                                                                                                                                                                     Καλούνται οι συνάδελφοι λογοθεραπευτές που παρακολουθούν περιστατικά τραυλισμού να συνδράμουν στη συλλογή δείγματος που θα υποστηρίξει τη μελέτη.       Για περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό  έργο σε εξέλιξη ή για να συμμετέχετε στη συλλογή δείγματος παρακαλούμε πατήστε εδώ

 

All rights reserved © Πιστοποιείται η κατοχύρωση λογοτύπων και υλικού Ιστοσελίδας ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ